Voets gebakkraam bakt het gehele jaar oliebollen.
Onderstaande soorten zijn o.a. leverbaar: